На хакерска атака беше подложен сайтът на Българското национално радио – bnr.bg. Източникът все още не е установен.

Регистрирани са над 2 500 000 заявки за достъп в секунда, които блокират достъпа до платформата на общественото радио.

Това напомня на атаката от преди дни, когато сайтове на държавни институции бяха блокирани за минути от руската хакерска група "Килнет".

Специалистите на БНР и на доставчика ЕВОЛИНК положиха всички усилия да отстранят проблема и да възобновят достъпа до сайта.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени