Част от продажбите на домейни през годините

По-долу ще откриете само някои от продажбите на домейни, които съм осъществили и които мога да публикувам публично.

Като домейн брокер Media359 улеснява и играе ролята на посредник и гарант при продажбите на домейни. Ние можем да ви представляваме, независимо от коя страна на сделката участвате ( купувач или продавач ). Много често желанието на нашите клиенти е сделката да остане анонимна и неоповестена. По този начин много от най-големи ни продажби на домейни остават конфиденцялни. Всъщност от 2018 г. насам приехме политиката да пазим транзакциите за над $500 поверителни в интерес на клиентите ни.

Ако проявявате интерес към продажбите на домейни като цяло, не само наши, може да разгледате в NameBio. NameBio е платформа, която следи всички продадени домейни през годините ( само публично обявените ). Тяхната база данни е огромна и имат различни филтри на търсачката. Изключително полезен инструмент ако желаете да добиете представа за цените на домейни в дадена ниша.

GD-8.com

vzvq.com

Atvertise.com

Lotaria.biz

Bank-credits.com

JuicyPie.com

ForexBulgaria.com

4DPrintStudio.com

TheFoodArt.com

WeightTV.com

NaturalWater.org

HotelsJobs.co.uk

DriveawayInsurance.com

DroneBulgaria.com

MealScience.com

VRregister.com

MenFR.com

FastRemortgage.com

Expozy.com

Picsica.com

Profitino.com

webBGteam.com

Travelagi.com

HelloMyHoliday.com

AlarmTesting.com

Intrigant.com

BrandTablet.com

droneHDcam.com

Acuatia.com