Достъпът на автомобили до търговски обекти на улица "Осогово" в Бургас беше ограничен от собственик на частен терен. Той настоява да му бъдат плащани обезщетения за преминаване през имота му. На мястото ще бъде изграден паркинг.

Потърпевши са собственици на имоти, които ги купуват през 2002 година от дружество "Черноморски бряг", 20 години по-късно се оказва, че, за да преминават през обособената улица трябва да плащат, разказаха те, цитирани от БНР. Един от тях Николай Петров уточни: "Всичко беше нормално, нормални сделки, парцелите граничат с улици и със съседни парцели, собственост на други фирми и хора. Сега Жоро Георгиев, представител на дружеството, решава да предяви претенции да му бъдат плащани обезщетения за това, че сме преминавали през годините през негови имоти и да му плащаме и занапред.Нещо, което не е било уговаряно по никакъв начин по време на сключване на сделките. Всичките ни инвестиции, реализирани до момента са с изрядни документи, съгласувани, въведени в експлоатация. В един момент се оказва, че трябва да плащаме за достъп до имотите си."

Други собственици добавиха: "В момента ми е ограничен достъпа, имаме наематели, които не могат да си вършат дейността. Имам заложени много големи неустойки, по-интересното е, че няма никой от общината в момента, която е пряко замесена.

"Общината трябва да вземе някакви мерки, защото, когато сме закупували сградата и самия имот като УПИ, имаме право на излаз и на двете улици."

Хората са предупредени още през септември. Писма са изпратени на 9-ти. Ще правим ремонт и паркинг, обясни Жоро Георгиев от "Черноморски бряг""

"Това тук не е кръстовище, прекратихме транзитния трафик да не пречи на имотите. Не затваряме на практика улицата.

Това, което е по закон, съм го поискал. Имам право по закон да го използвам като открит паркинг."

Жоро Георгиев води дела и с Община Бургас:

Приключи делото, съдът постанови, че това е собственост на " Черноморски бряг", кои са общинските части, кое е на дружеството и дотам. Миналата година пуснах едно предложение да се оправя нещата, нямам никакъв отговор от тях. Наел съм адвокатска кантора, която се грижи за нещата ми."

Георгиев обясни, че собствениците имат право да предприемат всякакви действия:

"Въпросът е дали са в рамките на закона, дали са прави да го искат, ако искат да завеждат дела в съда, тяхно право е, какво ще се случи там, е отделен въпрос".

Потърсихме и позицията на община Бургас, тя изпрати следния отговор:

"Случаят е дългогодишна сага, в която някой непрекъснато се опитва да въвлече Общината в частно-правен спор.

Дружеството „Черноморски бряг“ ЕАД е придобило през 1995 г. по пътя на приватизацията собственост върху имот с площ около 50 дка, от дружество-праводател „Резистори“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала Българската държава.

След тази продажба, по искане на приватизатора, в периода 2000 -2002 г., в условия на ЗТСУ и ЗУТ са одобрени поредица от изменения на подробен устройствен план, въз основа на които са обособени самостоятелни парцели за складово-производствени дейности и нови тупикови обслужващи улици за осигуряване на транспортното им обслужване. По реда и на двата закона в този период разпоредбите гласят, че отчуждаване за новите тупикови улици, служещи за достъп до новообразуваните парцели, е за сметка на собственика на имота, който се разделя, в случая на дружеството – приватизатор.

Дружеството е разпродало новообразуваните имоти, които се обслужват от улиците, с което се е облагодетелствало. Община Бургас многократно е изисквала процедурата по прилагане на плана да бъде завършена, като собственикът прехвърли безвъзмездно площта на тупиковите улици в нейна полза за изграждане на прилежащата техническа инфраструктура.

Самият собственик е завел дело с твърдението, че сме съсобственици в улиците. То е обжалвано от Община Бургас. Съдът приема, че е налице действително проведена приватизация и имотът изцяло е станал собственост на дружеството, а към момента и на така обособената улица, предвидена, за да обслужва имотите

Многократно собственикът е предявявал претенции към Общината. Нейното становище винаги е било, че при така разработения план, следва да придобие имота безвъзмездно.

Предвид фактическата обстановка, налице е частно-правен спор между приватизатора и собствениците на продадените от него парцели, относно ангажимента по осигуряване на достъп. Съгласно предвижданията на действащия план, неоснователно преграденият имот представлява улица, която следва да обслужва прилежащите имоти.

Днешните действия са самоуправство, тъй като с тях се препятства не просто достъп до имотите, но и достъпът на противопожарни автомобили до тях. По силата на закона, за противопожарни служат всички пътища и улици, независимо от характера на собствеността им."

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени