Министерството на вътрешните работи планира да похарчи 30 801 504 лв. без ДДС за 500 броя нови автомобили за нуждите на служителите, осъществяващи контрол на пътното движение. Колите няма да се купуват, а ще се наемат за 4 години на оперативен лизинг, става ясно от обявлението на обществената поръчка.

В документацията пише още, че 150 от неупотребяваните автомобили трябва да са с повишена проходимост. Според техническите спецификации те ще са 4×4 с мощност на двигателя минимум 110 kW и максималната скорост от минимум 170 км/ч. Колите следва да са оборудвани със светлинно-звукова сигнална уредба, монтирана на покрива. Прогнозната стойност на тези автомобили за 4 г. е 10 353 888 лв.

Около 2 пъти повече – 20 447 616 лв., ще бъдат парите за новите 350 коли, за които няма изискване да са 4х4. Мощността на двигателя им трябва да е минимум 95 kW, a минималната максимална скорост – 170 км/ч. Изпълнителят на поръчката е длъжен още да осигури за своя сметка през целия период на оперативния лизинг "Гражданска отговорност" и "Каско" на автомобилите.

Обществената поръчка все още е на етап подаване на оферти, които ще бъдат отворени на 24 август. С най-голяма тежест при възлагането на поръчката е критерият за цената.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени