Икономически хороскоп за 2023 г., публикува Лъчезар Борисов от ГЕРБ-СДС.

През изтеклия месец станахме свидетели на публикуването на поредица макроикономически прогнози за страната ни, както от финансовия сектор, така и от Министерството на финансите. Успоредно с това НСИ, следвайки стандартната си практика ревизира данните за реалния икономически растеж през 2020 и 2021 г.

По-конкретно:

Спадът на икономическия растеж през 2020 г. беше намален от (-4.4%) на (-4.0%).
Растежът през 2021 г. беше ревизиран от 4,2% на 7.6%.

Данните сочат, че

България се е справила значително по-добре от средното представяне на ЕС за 2020 г. и 2021 г.

Всичко това се е случило благодарение на предприетите антикризисни мерки от страната ни през 2020 г по повод Covid-19 пандемията, които се изпълняваха през 2020 и 2021 г. Тези резултати са постигнати независимо от това, че България до момента не е инвестирала средства по Плана за възстановяване и устойчивост, нещо което други страни вече успешно сториха. Така се оказва, че България много по-добре от средното ниво в ЕС се справяла с икономическите негативи от здравната криза.

За съжаление, в следващия период страната ни не се справи адекватно с разгръщащите се инфлационни процеси, като инфлацията в България често е два пъти по-висока от тази в ЕС. През месец септември 2022 г. инфлацията в България достигна нов исторически рекорд от 18.7%. Последните данни за инфлацията при цените на производител сочат нарастване от 68.2%, което е с над 50% повече от средноевропейското и по този показател България е сред лидерите по най-голямо поскъпване. За съжаление намаляването на цените на природния газ все още не може да се пренесе към потребителските цени, защото за това е необходим лаг от 4-5 месеца.

На фона на тези тенденции

БНБ прогнозира растеж за страната ни от 0,1% през 2023 г.

Прогнозата на ЕБВР е за 1.5%, а тази на Уникредит Булбанк за 0.5%. Всички тези прогнози са по-песимистични спрямо предвиждането на Министерството на финансите за растеж от 1.6% през 2023 г., което е и заложено в макрорамката за бюджета за следващата година. В този контекст е притеснително, че някои икономисти и финансисти са склонни да предлагат значително увеличаване на разходната част към бюджета за 2023 г, защото предвиждат значително по-висок растеж от предвидения от Министерството на финансите.

Нещо повече, не е вярна и тезата, че в макрорамката, публикувана на интернет страницата на Министерството на финансите, не е включена ревизията, направена от НСИ за 2020 и 2021 г. Напротив, тя е включена и това означава, че тръгвайки от по-висока база е възможно очаквания растеж през 2023 г. да бъде по-нисък, защото някои от независимите финансови интуиции са направили своите прогнози преди да бъде обявена ревизията от НСИ. Абсолютно невярна е и тезата, която се използва от някои финансисти – народни представители, че съществува и значително подценяване на инфлацията.

Тези финансисти твърдят, че

в макрорамката за 2022 г. е записана доста по-ниска инфлация от тази, която е натрупана до момента.

Явно обаче неразбирането на разликата между показателите за годишна инфлация (инфлация спрямо същия месец на предходната година) и средногодишна инфлация позволява на тези икономисти да считат, че в бюджета могат да влизат допълнителни непредвидени приходи от т.нар. инфлационен данък.

С оглед на всичко това, моята препоръка към народните представители е да не бъдат популисти по време на приемането на бюджета, защото прогнозата на Министерството на финансите сочи, че новият дълг ще бъде:

48,2 млрд. лв. за следващите 3 години.
15.99 млрд. лв. за 2023 г.
16.0 млрд. лв. за 2024 г.
16.2 млрд. лв. за 2025 г.

При тези показатели на дълга, който трябва да покрие дефицита се оказва, че България ще бъде далече от критериите по Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж.

Дефицитът ще бъде над 2 пъти извън нормите.

Всичко това поставя под риск страната ни от стартиране на процедура за свръх дефицит, като поставя под въпрос и членството ни еврозоната.

Предвид на това са необходими спешни мерки от Народното събрание, които:

Да доведат до намаляване на инфлационния натиск през 2023 г.
Да се гарантира изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост, така че да се възстановят инвестициите в структурата на БВП и се премине към създаването на по-високи нива на добавена стойност от икономиката.

Всичко това би могло да се случи при наличието на национална отговорност от страна на народните представители и наличието на работещ парламент.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени