Съдът потвърди на първа инстанция, че частната лотария на избягалия в Дубай бизнесмен Васил Божков действително е ощетила държавата с десетки милиони левове, като е плащала незаконно занижен размер на таксата за хазарт, съобщава "Медиапул". Компанията "Ню Геймс", която организираше лотарията и въртеше милиардни обороти, е осъдена на първа инстанция да плати на НАП 47.6 млн. лв. държавни такси за хазарт плюс лихвите за периода 2015 – 2019 г. Това става ясно от решение на Административен съд – София град (АССГ) от 26 август по едно от ключовите данъчни дела на Божков срещу държавата.

От общата сума 34.9 млн. лв. е главницата на дължимите, но невнесени държавни такси за хазарт, а 12.7 млн. лв. са лихвите за петгодишния период. Давността на част от задълженията е изтекла, като то ще се погаси изцяло по давност в края на 2024 г., става ясно от решението.

Решението от 26 август е втора голяма развръзка по спора между Божков и държавата за невнесените такси за хазарт. На 8 март 2021 г. АССГ се произнесе по най-голямото данъчно дело на бизнесмена – това на "Еврофутбол" (№2519/2020 г.), с което компанията за залози бе осъдена да плати на държавата близо 330 млн. лв. Решението бе оспорено пред Върховния административен съд на втора инстанция, където в момента е висящо, а тричленният състав е отзовал съдията-докладчик Росица Драганова заради нейни предходни лични и служебни отношения с процесуалните представители на НАП.

Спорът се точи трета година

Скандалът за неплатени около 700 млн. лв. от фирми на бизнесмена Васил Божков избухна в края на 2019 г. след сигнал от неговите конкуренти братя Найденови. При неколкократни проверки на Агенцията за държавна финансова инспекция Министерството на финансите установи, че при всички правителства от началото на 2014 г. до края на 2019 г. няколко хазартни фирми на Божков – "Еврофутбол", "Ню Геймс", "Национална лотария" и "Евробет", са плащали незаконно занижен размер на държавната такса за хазарт. В резултат прокуратурата предприе мащабна акция срещу бизнесмена, като му повдигна 19 обвинения, но той се оказа в Дубай. Обвинителен акт срещу Божков обаче и до момента не е внесен в съда.

Междувременно бизнесът на Божков с лотариите бе закрит с промени в закона, внесени от Валери Симеонов, които обявиха лотарийните игри за държавен монопол. Лицензите на фирмите на Божков бяха отнети и до момента той не е успял да си ги върне. Преди месец с окончателни решения на ВАС "Еврофутбол" и "Националната лотария" загубиха шансовете си за връщане на отнетите хазартни лицензи.

Докато течеше акцията срещу Божков в началото на 2020 г., бизнесменът изнесе поредица от твърдения, че е бил рекетиран от бившия премиер Бойко Борисов и от финансовия министър Владислав Горанов, на които бил платил подкупи за над 60 млн. лв., като носел по 1 млн. евро в джобовете на сакото си при всяко свое посещение във финансовото министерство.

Прокуратурата започна да работи по случая, но тъй като по него нямаше никакво движение, бившият премиер Кирил Петков, след като взе властта, лично даде показания на държавното обвинение. По този повод Борисов, Горанов и Севдалина Арнаудова бяха арестувани при зрелищна полицейска акция за една вечер. Впоследствие арестите им се оказаха незаконни, а обвинения срещу тримата и до днес не са повдигнати. Божков, заедно с депутата от ДПС Делян Пеевски, обаче влезе в санкционния списък на САЩ по Глобалния закон "Магнитски". За разлика от Божков, срещу Пеевски няма предприети никакви съществени процесуални мерки от страна на българската прокуратура.

Съдът: "Ню Геймс" е трябвало да внася 15% върху залозите

С решението от 26 август 2022 г. АССГ приема, че актът за установяване на държавното вземане, оспорен от "Ню Геймс", е издаден от компетентен орган – председателя на закритата впоследствие Държавна комисия по хазарта. Според съда процедурата за издаване на акта е спазена, като не са открити съществени нарушения на процесуалните правила.

В основата на спора между лотариите на Божков и държавата е дали "Ню Геймс" е дължала държавна такса за организираната от компанията моментна лотарийна игра "Национална лотария" в размер на 15% върху стойността на направените залози или на 20% върху стойността на получените такси и комисиони. Лотарията твърдеше, че е можела да си избира кое облагане да прилага и коректно е плащала 20% върху комисионите (което е по-ниското облагане, б. р.). Сега обаче съдът се произнася, че залозите не са комисиони и законът е нарушен.

Според Закона за хазарта "хазарт" е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът, а "залог" е всяко плащане на пари, пряко или под друга форма, за участие в хазартна игра с цел получаване на печалба. Легална дефиниция на понятието "комисион" в Закона за хазарта не се съдържа, но при справка в български тълковен речник може да се види, че "комисиона" означава възнаграждение за посредничество при известна работа, основно търговска. Същото излиза и от Търговския закон.

"В конкретния случай липсват доказателства за такива действия от страна на жалбоподателя, т.е. че същият е извършвал сделки от свое име за сметка на доверителя, както и че е прехвърлил резултати от така сключените сделки. Той сам е организирал процесната хазартна игра, като е подал искане за издаване на лиценз, утвърждаване на игрални правила, събиране на залози и изплащане на печалби. Следователно жалбоподателят действа от свое име и за своя сметка, което изключва възможността той да е бил комисионер", пише в решението.

"Следователно дължимата от оспорващото дружество държавна такса за организираната от него хазартна игра – момента лотарийна игра "Национална лотария", се определя по първата хипотеза, посочена в нормата на чл. 30, ал. 3 от ЗХ, а именно 15 на сто върху стойността на направените залози. Следва да се посочи, че обратно на твърденията на жалбоподателя, законът не предвижда изборност при определяне размера на таксата, а тя следва от вида и характера на организираната хазартна игра", посочва още съдът.

Именно въз основа на това заключение е изчислено задължението на "Ню Геймс", определено от съда.

Давността изтича в края на 2024 г.

Много важна част от решението е свързана с давността. Тя е започнала да тече на 1 януари 2016 г. и е изтекла на 31 декември 2020 г. по отношение на дължимите такси за 2015 г. За таксите от 2016 г. давността е изтекла на 31 декември 2021 г. За тези от 2017 г. тя изтича на 31 декември 2022 г. За 2018 г. – на 31 декември 2023 г., а за 2019 г. – на 31.12.2024 г. Това означава, че Националната агенция за приходите (НАП) има малко време, за да си събере парите. Това обаче ще е твърде трудно и трябва да стане в процеса по несъстоятелност на "Ню Геймс", който се точи вече няколко години.

От големите данъчни дела между фирмите на Божков и държавата до момента решение на първа инстанция има единствено по случая с "Еврофутбол". На 8 март 2021 г. АССГ се произнесе, че компанията за залози дължи на държавата близо 330 млн. лв. (261 млн. лв. такси и 67.7 млн. лв. лихви), защото за срок от пет години е внесла значително по-малко от дължимото по закон. В същото време съдът установи, че законът не е прилаган коректно не само от хазартния оператор, но и от Министерството на финансите, което е допринесло за щетата за бюджета.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени