Неумолима поредица от кризи хвана уязвимите хаитяни в цикъл на нарастващо отчаяние, без достъп до храна, гориво, пазари, работни места и обществени услуги, което доведе страната до застой, предупреждават от Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (ФАО) и Световната програма по прехраната на ООН. Гладът достигна катастрофални нива, или най-високото ниво, 5 по интегрираната класификация на фазата на продоволствената сигурност (IPC), в някой от кварталите на столицата Порт-о-Пренс.

Според последния анализ на IPC рекорден брой от 4,7 милиона души в момента са изправени пред остър глад (IPC 3 и по-високо ниво), включително 1,8 милиона души във фаза на извънредна ситуация (IPC 4) и за първи път в Хаити 19 000 души са в състояние на катастрофална фаза (IPC 5).

Кварталът Сите Солей е свидетел на тревожно нарастване на продоволствената несигурност в продължение на три години. В момента 65 процента от населението, особено най-бедните и най-уязвимите, са в състояние на висока продоволствена несигурност, като 5 процента от тях имат спешна нужда от хуманитарна помощ. Нарасналото насилие в Сите Солей, с въоръжени групи, борещи се за контрол над района, означава, че жителите са загубили достъп до своята работа, пазари, здравни и услуги по прехраната. Много от тях са били принудени да избягат или да се скрият в домовете си.

Продоволствената сигурност също е продължила да се влошава в селските райони, като няколко от тях са преминали от криза (IPC 3) към фаза на извънредна ситуация (IPC 4). Загубите на реколтата поради под средните валежи и опустошителното земетресение през 2021 г. са сред шоковете, които влошиха условията.

„Световната програма по прехраната е заедно с народа на Хаити – обслужвайки уязвимите и помагайки на най-бедните. Ние сме тук, за да гарантираме, че учениците получават питателна храна всеки ден, семействата посрещат основните си нужди от храна и общностите са овластени“, каза Жан-Мартин Бауер, директор на програмата в Хаити.

Според Хосе Луис Фернандес Филгейрас, представител на ФАО в Хаити, решението е да се помогне на хаитяните да произвеждат по-добра, по-питателна храна, за да запазят поминъка и бъдещето си, особено в контекста на влошаваща се хранителна криза. "Усилията за мобилизиране на ресурси трябва да бъдат увеличени, за да се укрепи устойчивостта на домакинствата, насочени към спешна хранителна помощ и да се увеличи тяхната самостоятелност", смята той.

Ръстът на цените се превръща в точка на възпламеняване

Години наред природните бедствия и политическите сътресения нанасяха вреда на хаитяните, които вече изпитваха недоимък както в селските, така и в градските райони. Началото на глобалната продоволствена криза, с нарастващите цени на храните и горивата, доведе до нарастващи граждански вълнения, които хвърлиха Хаити в хаос, напълно парализирайки икономическите дейности и транспорта.

Кошницата с основни храни е недостъпна за много хаитяни. Инфлацията възлиза на удивителните 33 процента, а цената на бензина се е удвоила. Ситуацията допълнително се влошава от скорошна епидемия от холера и липсата на преносима вода, което вероятно ще тласне повече хора на ръба на оцеляването.

Фокус върху предоставянето на решения, които изграждат устойчивост

Въпреки нестабилната ситуация със сигурността в Порт-о-Пренс, Световната програма по прехраната предостави спешна помощ на повече от 100 000 души в столичния район през 2022 г. Фокусът на програмата остава върху укрепването на националната социална защита и продоволствените системи, които са от основно значение за усилията за възстановяване на страната и дългосрочното развитие. Дейностите за генериране на доходи, като свързване на дребни фермери с местните пазари, решения за намаляване на риска от бедствия на ниво общност и програмата за училищно хранене на Световната програма по прехраната работят за овластяване на общностите. През 2021 г. програмата достигна 1,3 милиона души, а през 2022 г. планира да достигне 1,7 милиона хаитяни. През следващите шест месеца Световната програма по прехраната изисква 105 милиона долара за реакция при криза и за справяне с първопричините и укрепване на устойчивостта на Хаити.

ФАО предоставя спешна помощ за препитание на дребни уязвими земеделски домакинства. По време на есенния селскостопански сезон, започващ този месец, организацията има за цел да достигне до близо 70 000 души с пари за работа, помощ за производство на хранителни култури, помощ за отглеждане на кози и птици и подкрепа за съхранение и обработка на храни за програми за хранене в училище. ФАО спешно се нуждае от около 33 милиона долара за подпомагане на повече от 470 000 от най-уязвимите хора. Организацията има за цел да разшири мащаба на операциите си в Хаити от 560 000 души, набелязани през 2022 г., до 876 000 души през 2023 г., съответстващи на хората във фаза 3 (криза) и 4 (извънредна ситуация) на IPC в южните селски райони на страната.

Докато агенциите продължават да работят в Хаити, доколкото ситуацията със сигурността позволява, повишената несигурност, насилието и липсата на гориво възпрепятстват хуманитарните операции, които са критични за най-уязвимите хаитяни. Организацията на обединените нации и нейните партньори припомнят значението на зачитането на хуманитарните принципи на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост, за да се гарантира, че подкрепата ще достигне до хаитяните.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени