Тази година за първи път от 13 години (от 2009 г.) в Казахстан се чества национален празник – Ден на Републиката.

25 октомври е една от най-важните дати в историята на Казахстан. На този ден през 1990 г. e приета Декларацията за държавния суверенитет на Казахска ССР. Всъщност това бе първата стъпка на страната по пътя към независимостта.

Декларацията провъзгласява суверенитета на Казахска ССР и декларира политико-правните основи на Казахстан като независима държава. В него за първи път бяха фиксирани такива принципи на държавността като целостта, неделимостта и неприкосновеността на територията, развитието на културата на народите и техните езици и укрепването на националната идентичност.

Документът също така провъзгласява принципа за независимо решаване на политическите, икономическите и социалните проблеми. Казахска ССР получи правото да създаде свои собствени вътрешни войски, органи за Държавна сигурност и вътрешни работи, а президентът бе признат за ръководител на страната, ръководител на административната и изпълнителната власт.

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев предложи да се възроди честването на Деня на Републиката на заседание на Националния курултай (събрание), в което участваха видни обществени дейци на страната. Заседанието се проведе на 16 юли тази година в Улътау, административен център на наскоро създадената област на Казахстан.

Според президента "Денят на Републиката трябва да бъде символ на смелата стъпка на страната ни към създаване на държавност, а Денят на независимостта (16 декември) ще остане главен празник и ще бъде отбелязван като ден за възпоменание на нашите национални герои, допринесли значително за независимостта".

Тази инициатива на Президента получи широка подкрепа от населението и бяха направени промени в съответния закон.

Денят на Републиката бе първата стъпка към независимостта. Декларацията за суверенитет провъзгласи върховенството на Конституцията на Републиката и нейните закони, определяйки навремето хода на бъдещето на страната ни. А връщането на статута на национален празник само потвърждава, че Казахстан се придържа към принципите на устойчивото развитие, укрепването на мира и стабилността.

Този знаменателен ден ще бъде празник на взаимното разбиране на нашите граждани, на стремежа на нашата нация към свободен живот и самостоятелно развитие.

Държавата, тръгнала по пътя на силното и динамично развитие, ще се превърне в непоклатим гарант за правата и свободите на гражданите. Само творчески, патриотичен и трудолюбив народ ще постигне пълен успех. Следователно нашият маршрут по този път е очевиден за всички.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени