Правителството прехвърли на община Омуртаг правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, който ще бъде използван за временно настаняване на лица, пострадали или засегнати от бедствия, аварии и инциденти, както и на бездомни хора при тежки зимни условия. Имотът се намира на ул. „Родопи“ № 34 в гр. Омуртаг и представлява терен с площ 609 кв. м, заедно с двуетажна сграда в него със застроена площ 177 кв. м.

Съгласно друго правителствено решение, статутът на имот с предоставени права за управление на Главна дирекция „Гранична полиция“ в смолянското село Горово се променя от публична в частна държавна собственост. Имотът се намира в местността „Чемериво“. Площта му е 1501 кв. м. заедно с построената в него сграда за битови услуги. Той е с отпаднала необходимост за ведомството и не се ползва за публични функции. Към него е заявено намерение за покупка.

С решение на правителството се променя статутът на имоти на МВР в София. Решението обхваща шест служебни обекта, публична държавна собственост, които се обявяват за частна държавна собственост. Те се намират в столичните райони „Възраждане“, „Овча купел“, „Изгрев“ и „Оборище“. Към момента не се ползват за публични функции. След смяната на статута им, обектите ще се ползват за ведомствения жилищен фонд на МВР.

Министерският съвет обяви част от имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли на община Габрово за създаване на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан – Клод“. Частта от имота се намира в гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 72 и представлява четириетажна сграда с площ 2 737 кв. м. Центърът ще съдържа както документална изложба за историята на семейство Явашеви в Габрово и детството на Кристо, така и изложба, представляваща изкуството на Кристо и Жан – Клод. Близостта на сградата до Музея на хумора и сатирата, създава предпоставка за оформяне на културен комплекс.

Правителството обяви част от имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост. Имотът се намира в с. Самораново, община Дупница, и представлява дванадесет сгради. До сега е управляван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – затвор Бобов дол към Министерството на правосъдието. Промяната на статута на имота е с цел премахването на зданията. Те са с отпаднала необходимост за затвора, в лошо експлоатационно състояние, самосрутващи се и опасни за обитатели. Функционално непригодни са и конструктивно не отговарят на съвременните сеизмични норми. Разходите за премахването на сградите са включени в бюджета по проект „Изграждане на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house)“ и няма да натоварят бюджета на ГД „Изпълнение на наказанията“.

Правителството промени РМС №578 от 2017 година като удължи от 5 на 8 години срока, в който Висшият съдебен съвет може да управлява предоставената му част от имот – публична държавен собственост. Тя се намира на ул. „Тодор Каблешков“ № 1 в гр. Карлово и представлява втори етаж от сграда. Частта от имота е предоставена на ВСС за осъществяване дейността на Районния съд в Карлово до приключването на ремонта на сградата на съдебната палата в града и въвеждането ѝ в експлоатация. Към момента тези обстоятелства не са настъпили, което налага и промяната на акта на Министерския съвет. Средствата за стопанисването и управлението на етажа ще бъдат осигурени от бюджета на съдебната власт.

С други решения на Министерския съвет част от стрелбищен комплекс, намиращ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 71 е обявен за имот – частна държавна собственост и апортиран в капитала на „Национална спортна база“ ЕАД. Капиталът на търговското дружество се увеличава и с парична вноска в размер на 3 000 000 лв., като средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт и обновяване на апортирания в имот.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени