Портфейлът от ипотечни кредити в Русия тази година надхвърли дела на потребителските кредити за първи път в историята на руския пазар на дребно. „Ипотечният пазар все още е един от най-здравите в руския ритейл, като тук просрочената ставка не надвишава 1%", каза каза Евгений Дячкин, вицепрезидент, заместник-ръководител на отдела за търговия на дребно във VTB.

VTB прогнозира, че до края на 2022 г. общият размер на ипотечния портфейл в Русия, като се вземат предвид придобитите права и секюритизацията, може да нарасне с 18% и да достигне 15,2 трилиона рубли, което ще бъде рекордна цифра в историята на ипотечния пазар.

Основните фактори за растеж ще бъдат активното развитие на държавни и регионални програми за подкрепа на ипотечните кредитополучатели, намаляването на основния лихвен процент през пролетта и лятото, както и съвместни проекти на банки и предприемачи в подкрепа на строителната индустрия.

„Среднодневният брой заявления за ипотечни кредити през втората половина на септември, след началото на частичната мобилизация, е намалял в Русия с 11,5%“, каза Мария Ромчанова, ръководител на аналитичния център Domclick в Сбербанк.

По думите ѝ през първата половина на септември тази цифра е била 13 000, а през последните две седмици на месеца е паднала до 11 500 молби.

„През октомври среднодневният брой молби за ипотечни кредити отново се увеличи, като през първата половина на месеца възлиза на 12 000. На практика виждаме възстановяване на търсенето“, каза Ромчанова.

В същото време тя подчертава, че е твърде рано да се каже как частичната мобилизация е повлияла на реалния брой сделки. Средното време за сключване на сделка от момента на одобрение на ипотеката до сключването на договора за ипотека е 35-40 дни.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени