Евродепутатите гласуваха да има зарядни станции за автомобили на всеки 60 км. ЕС иска да се стимулира разполагането на станции за зареждане с електроенергия и алтернативни горива (напр. водород) за автомобили, камиони, влакове и самолети и да се подкрепи навлизането на устойчиви превозни средства. По темата пред ФАКТИ говори евродепутатът Исмаил Ертуг, (С&Д, Германия).

– Г-н Ертуг, защо ЕС изостава в плановете си за изграждане на зарядни станции за електромобили?
– Според предишната директива за инфраструктурата за алтернативни горива (AFID) до 2020 г. е трябвало да бъдат разположени около 677 000 станции за зареждане. За съжаление, по данни на Европейската обсерватория за алтернативни горива, към 2021 г. са инсталирани само около 377 000 – малко повече от половината. Комисията започна няколко процедури за нарушение, но без конкретни резултати. Някои държави членки предоставиха недостатъчни и нестандартизирани данни, за да бъдат проверени от Комисията – тук също без последствия.

– Значи изоставаме. Какво не върви както трябва?
– Държавите-членки не са си свършили домашното.

– Защо в европарламента се поискаха зарядни станции за автомобили на всеки 60 км., а не на 100, или на 80. Какво изисква да е тази дистанция…
– Това е в съответствие с Регламента за трансевропейската транспортна мрежа ТЕN-Т (Трансевропейската транспортна мрежа). В него се посочва, че на всеки 60 км трябва да има съоръжение за почивка. Следователно тази инфраструктура може да се използва и за изграждане на зарядни станции.

– Новите правила са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“. В същото време виждаме отваряне на въглищни централи, предвид енергийната криза. Ясни цели или е въпрос на компромиси, когато говорим за плана на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове…
– В Регламента за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (AFIR) имаме обща цел да намалим емисиите от транспорта, тъй като това е един от секторите, в които емисиите не намаляват. Транспортът и мобилността са жизнената сила на обществото и съществена част от ежедневието, те влияят върху благосъстоянието на европейските граждани. Казано по-просто, те засягат всички нас. Устойчивите алтернативни горива и тяхната инфраструктура играят ключова роля в прехода, за да се гарантира успешната декарбонизация на транспортния сектор.

– Членовете на ЕП определиха минимални задължителни национални цели за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Всяка държа трябва да представят своя план. Няма ли да настане хаос…
– Съвсем не. Поставихме ясни цели за националните рамки на политиката, в които държавите-членки трябва да разработят конкретен план за това как ще прилагат това законодателство в близко бъдеще. След това Комисията може да провери тези планове и да добави допълнителни препоръки.

– Когато говорим за камиони и автобуси, също ли изискването е 60 км.?
– Да, за камионите е същото за основната мрежа TEN-T, а за широкообхватната мрежа е 100 км за камиони.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени