Европейският съюз ще създаде единно митническо гише.

Целта е да се улесни международната търговия, да се съкрати времето за обработка и да се намали рискът от измами.

Днес Съветът на ЕС прие нови правила, които определят подходящите условия за цифрово сътрудничество между митниците и партньорските компетентни органи.

Финансовият министър на Чехия Збинек Станюра заяви, че с единното митническо гише всички компетентни органи по външните граници на ЕС ще имат достъп до съответните данни по електронен път и ще си сътрудничат по-лесно при граничните проверки.

Ще можем по-лесно да налагаме нашите високи европейски стандарти в области като здраве и безопасност, околна среда, селско стопанство или международно наследство, подчерта той и допълни, че новата мярка ще обхване стотици милиони движения на стоки годишно.

От Съвета на ЕС посочват, че ефективното митническо освобождаване и контрол са от съществено значение за безпроблемното протичане на търговията, като същевременно защитават гражданите на ЕС, бизнеса и околната среда. След пълното им прилагане, фирмите вече няма да трябва да подават документи до няколко органа през различни портали.

Единното гише ще позволи на митническите и други служби автоматично да проверяват дали въпросните стоки отговарят на изискванията на ЕС и дали необходимите формалности са изпълнени.

Очаква се новите правила да насърчат гладкото протичане на трансграничната търговия и да помогнат за намаляване на административната тежест за търговците, особено като пестят време и правят издаването на разрешителни по-просто и автоматично.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени