Една седмица “24 часа” опитва да установи контакт с Института по биоразнообразие, за да разбере какъв точно ще е научният принос при изпълнението на задачи, за които държавни чиновници получават и заплата за тях

9 договора, без обществена поръчка, е сключило по времето на министър Борислав Сандов Министерство на околната среда и водите (МОСВ) със звена на Българската академия на науката (БАН). Това се вижда от писмени данни, с които “24 часа” разполага. Общата сума на договорите е над 4,7 млн. лв., които са били изразходвани за два месеца.

На БАН са прехвърлени дейности, които са в компетенциите на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) – тя е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към екоминистерството.

Агенцията традиционно обявява обществени поръчки за тях, когато се наемат външни лица и фирми. Според юристи става въпрос за заобикаляне на Закона за обществените поръчки, което е нарушение и е практика при подобни ситуации да се извърши проверка от АДФИ. Ако има нарушение, те отиват вече в прокуратурата.

Например, на 25 май е сключен договор с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) за 9920 лв. за идентифициране на границите и определяне вида на пясъчните дюни в морски плажове Лозенец, Слънчев бряг – юг, Слънчев бряг – централен, както и пясъчни дюни, разположени извън обхвата на морски плаж Каваци – север и Каваци – юг.

Дейността е изцяло в компетенциите на МОСВ и подопечната му агенция, но е превъзложена по неясни причини без обществена поръчка.

На същата дата ИБЕИ получава и втори договор за консултации по оценка на състоянието, заплахи и пространствени данни за торфища в България. Двама специалисти си разделят 11 хил. лв. за тези услуги.

Няколко дни преди това – на 18 май, ИБЕИ вече е получил 24 000 лв. за осигуряване на номинирания от България експерт от института доц. д-р Владимир Владимиров с цел предоставяне на специфична експертиза и обезпечаване на ефективното ни участие в Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО и изпълнение на ангажиментите на МОСВ, произтичащи от членството. Средствата са до края на годината.

Договор има и от 2 юни – за 29 500 лв., и е за актуализиране и допълване на текста на проект на Стратегия за биологичното разнообразие в България съгласно актуалните нормативни и стратегически цели и документи с отношение към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на национално ниво, на ниво ЕС и на международно ниво.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени