Енергийната криза в европейските страни налага прилагането на нови енергийни цели и планове. Сега се дава приоритет на намаляването на неотдавнашното покачване на цените на природния газ, спад в потреблението на енергия и гарантирането на енергийна сигурност, особено в газовия сектор.

Пред Европа има три предизвикателства: намаляване на цената на природния газ, намаляване на потреблението и гарантиране на сигурността на енергийните доставки, пише Ердал Карагьол в турското издание Yeni Şafak.

Поради негативното въздействие на повишената цена на синьото гориво върху бюджета на домакинствата, ролята на този фактор за увеличаване на инфлацията, както и покачването на цените на електроенергията в редица държави, които произвеждат електроенергия от природен газ, е важно да се предотврати повишаване на цената. Европейските държави обаче не могат да постигнат съгласие по този въпрос дори помежду си. Много от тях, които няма да имат проблеми с доставките на природен газ или имат алтернативни възможности за осигуряване на енергийна сигурност, като Франция, Италия, Испания, подкрепят въвеждането на таван на цената на газа.

От друга страна, Германия се противопоставя на тази идея, опасявайки се, че ще стане още по-трудно да се гарантира сигурността на доставките на газ.

В същото време, поради факта, че нарастващите цени на енергията водят до високи производствени разходи, много индустрии намаляват потреблението на енергия. Това е необходимо за гарантиране на енергийната сигурност. Поради тясната връзка между потреблението на енергия и икономическия растеж, намаляването на потреблението на ток има отрицателно въздействие върху икономическия растеж.

Освен това е очевидно, че повишаването на лихвените проценти от централните банки на много страни на фона на инфлацията, причинена от прекомерния ръст на цените на енергията, води до спад в националните икономики.

„И най-важното, осигуряването на сигурността на енергийните доставки и най-вече на природния газ според е една от ключовите задачи. Важен въпрос в Европа е от коя държава и в какви количества ще се доставя синьо гориво. Остава несигурността относно това дали природният газ, който в момента се съхранява или тече към Европа като втечнен природен газ и чрез тръбопроводи, ще задоволи нуждите на нациите“, казва Карагьол.

Тъй като приоритет в Европа е осигуряването на доставките на природен газ, то поставянето на таван на цената на природния газ, който таз няма да влезе в Европа, или предотвратяването на повишаване на цените също няма особен смисъл.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени