– Увеличаването на доходите ви може да доведе до промяна в ценностите ви, Телец, особено що се отнася до бизнеса. Може да се отворите към огромния потенциал за просперитет, който съществува сега. Това определено е нещо, което трябва да проучите. Внимавайте да не изпуснете от поглед това, което наистина има значение. Парите са предназначени да подобряват другите части на живота, а не да ги консумират.

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени