– Може да възникнат някои проблеми с оборудването, което използвате у дома или със структурата на къщата, Риби. Уредите може да започнат да мигат или водопроводът или електричеството може да изискват ремонт. Това може да е пречка. Това може да включва оставане вкъщи, за да чакате помощ. Все пак трябва да се направи. Намерете добра книга и се настанете на дивана. Утре няма да се тревожите за това.

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени