– Целта, която наскоро сте били на ръба да постигнете, може внезапно да се сблъска с неочаквани неуспехи, Лео. Колкото и големи или незначителни да са те, ще бъде обезсърчаващо. Единственото нещо, което можете да направите, е да вземете парчетата и да продължите напред. Целта не е мъртва във водата. Има само някои допълнителни задачи, които трябва да бъдат изпълнени, преди да го постигнете. Правете каквото трябва и се дръжте.

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени