– Има ли тайна, която си обсебен от разкриването, Везни? Нещо странно може да се случва във вашия квартал или може да е интелектуална загадка. Каквото и да е, вие сте решени да откриете истината. Може да правите неща, които обикновено не бихте направили. Не бъдете прекалено настойчиви с въпроси. Ограничете изследванията си до книги, вестници и мрежата. Можете да намерите няколко улики, без да отчуждавате никого.

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени