Размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това предвижда проект за промени в Закона за социалното подпомагане, който беше одобрен от правителството, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Законодателните промени ще гарантират, че много по-голям брой нуждаещи се – деца, възрастни, хора с увреждания, безработни и техните семейства, ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните от тях помощи ще се увеличи. Той ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на техните потребности. Това ще подобри социалната закрила, която хората от уязвимите групи получават от държавата.

Приемането на законодателните промени ще премахне негативите на системата за социално подпомагане, свързани с гарантирания минимален доход. Това ще гарантира и изпълнението на препоръката на ЕК по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи.

Сега социалните помощи се определят на базата на гарантиран минимален доход и диференциран минимален доход. Тези минимални доходи се смятат за достатъчни за покриването на основните жизнени потребности.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени